RELIEF Bioeconomy Hub Sverige

RELIEF främjar och stärker sin utbildningsstrategi genom att etablera fyra lokala hubbar, som strategiskt främjar synliga och aktiva nätverk med intressenter. Dessa nav stöder experiment med den läroplan och utbildningsmetod som föreslås av RELIEF, vilket säkerställer prioriterad tillgång till workshops och evenemang för nätverksmedlemmar. Dessutom tillhandahåller varje nav en uppsättning information och länkar med anknytning till bioekonomiska metoder och erbjuder samråd till jordbrukare för att integrera dessa metoder i deras produktionscykler.

Mål och verksamhet

Välkommen till Sveriges Bioeconomy Hub! Vårt huvuduppdrag är att tillhandahålla en digital plattform för lokala intressenter att registrera sig, öka synligheten och hålla sig ordentligt informerade om RELIEF:s innovativa utbildningsprogram för bioekonomi för jordbruk.

Som uppskattad medlem i hubben kommer du att få exklusiva inbjudningar till workshops, utbildningsprogram och evenemang relaterade till RELIEF-projektet. Vi räknar också med ditt stöd och aktiva deltagande i att experimentera och testa RELIEF-läroplanen och det pedagogiska tillvägagångssättet.

Denna hubb är mer än ett digitalt utrymme – det är en gemenskap som effektivt främjar kontakter mellan medlemmarna. Om du är lantbrukare, student, jordbrukskonsult eller forskare, gå med oss och bidra till att forma framtiden för hållbara jordbruksmetoder!

  • Merle Emrich [SwIdeas] – merle.emrich@swideas.se
  • Emily Hanna [SwIdeas] – emily.hanna@swideas.se
  • Hailong Li [Mälardalens universitet] – hailong.li@mdu.se

Grundarna

Anmälningsformulär

Registrera dig här för att gå med i hubben (under construction)

Hub-medlemmar [Medlemsprofil]

Förteckning över EIAH-medlemmar och korta biografier (under construction)