Η διαρκής προσαρμογή του ευρωπαϊκού αγροτικού κλάδου στις μεταβολές της οικονομίας, του περιβάλλοντος, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, και στις εξελίξεις της τεχνολογίας, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και την περαιτέρω ανάπτυξη κάθε αγροτικής δραστηριότητας μέσα σε ένα νέο και ανταγωνιστικό τοπίο. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί πρώτα οικονομικούς πόρους και μετά σωστή καθοδήγηση. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια του αγροτικού κόσμου είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης (VET)

Τα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα είναι εθελοντικά και υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος τους είναι η ανάπτυξη μαθησιακών διαδικασιών και επαγγελματικής κατάρτισης προς νέους και επαγγελματίες αγρότες με σκοπό την ενσωμάτωση νέων τάσεων (βιοκονομία, βιώσιμη γεωργία) και πρακτικών (βιώσιμες μέθοδοι καλλιέργειας) στην καθημερινότητα της σκληρής αλλά πολύτιμης για όλη την κοινωνία δουλειάς τους.

Τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα στοχεύουν επίσης στην προώθηση και την ενσωμάτωση στην αγροτική δραστηριότητα των βασικών πυλώνων της νέας ΚΑΠ και των στρατηγικών όπως αυτή «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», ενώ άλλα προωθούν βιώσιμες λύσεις ενσωματώνοντας περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ, όπως την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, την Ατζέντα 2030 κ.ά.

Η Euractiv Ελλάδας μίλησε με δύο ελληνικούς φορείς, την εταιρία ReadLab (Reasearch and Innovation Lab) και το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (Institute for Bio-economy and Agri-technology – ΙΒΟ) και ξεχώρισε μερικά από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών που υλοποιούνται με την χρηματοδότηση της ΕΕ και μπορούν να δώσουν νέα, σημαντικά εργαλεία στους αγρότες που ξεκινούν τώρα, ή είναι επαγγελματίες με την ανάγκη της επιμόρφωσης και του εκσυγχρονισμού.

https://www.euractiv.gr/section/georgia-kai-trofima/news/eyropaika-programmata-vet-dipla-stoys-eyropaioys-agrotes/?fbclid=IwAR0F4TD-D7uSbSLlH5SNOErLt9QMHfxupyUaVLK06DvvUuVz25AiKHri6t4

.

Similar Posts