Jordbruket står framför stora klimatrelaterade utmaningar och bioekonomin kan bidra till att skapa hållbara alternativ till den fossila ekonomin. Men det behövs mer kunskap och engagemang av lantbrukare, beslutsfattare och utbildare. Det skriver flera forskare och strateger kopplade till företaget Swldeas AB och forskningsprojektet Relief.

Bioekonomi är lösningen på jordbrukets problem | LLB (landlantbruk.se)

Similar Posts